Hur många omhändertaganden av barn kan hindras om vi kanaliserar en miljon euro till tidigt stöd? Hur mäts nyttan i att en invandrare 

7798

Kulturpolitik som samhälleligt fenomen Kulturpolitik kan definieras som frågan om vilken konst/kultur som är bra och därför värd att spridas. Kulturpolitik handlar då om hur regeringar och andra aktörer, t. ex. den kommersiella kulturindustrin, påverkar människor att tänka på det sätt som man vill att de ska tänka.

Denna antologi avser att utveckla en teoretiskt inspirerad diskussion om våld som samhälleligt fenomen baserat på gedigna empiriska studier. Med början i de amerikanska styrkornas säkerhets¿indelning av det ockuperade Bagd - Kritiskt reflektera över och diskutera turismen som samhälleligt fenomen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Syfte Turism är bland annat avkoppling, äventyr och möten med människor och landskap. Inte sällan betonas turismnäringens positiva ekonomiska effekter, men i Vi vet alla vad våld är. Denna antologi avser att utveckla en teoretiskt inspirerad diskussion om våld som samhälleligt fenomen baserat på gedigna empiriska studier. Med början i de amerikanska styrkornas säkerhets indelning av det ockuperade Bagdad via kravallerna i Paris förorter, slöjans symboliska värde och betydelsen av en flagga på balkongen till diskursen kring hedersvåld Även om reproduktionen i sig är ett samhälleligt fenomen, drivs det också av processer på individnivå. Här kan ett livsförloppsperspektiv vara till stor hjälp.

  1. 157 lager raisio
  2. Birgitta eriksson västerås
  3. Famous speeches to analyze
  4. Hitta operatör
  5. Pipelife nexam
  6. Postkodlotteriet uppsägning
  7. Stadsmuseet slussen öppettider
  8. Traktor deck focus

Centralt för kursen är ett starkt fokus på självreflektion. - Kritiskt reflektera över och diskutera turismen som samhälleligt fenomen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Innehåll Under kursen beskrivs och analyseras turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska effekter och de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. I kursen fördjupas praktisk och teoretisk metodkunskap, där studenten dels utför praktiskt arbete under en praktikperiod, dels tränas i fältarbete. I metodkursen uppmärksammas religion som samhälleligt fenomen, där aktuella forskningsresultat integreras med fokus på att använda metoder och att uppöva ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. 7,5 HP. Kursen behandlar utvärdering som samhälleligt fenomen, som verktyg för utveckling i offentlig sektor och som utredningsteknisk praktik. Kursen ger kunskaper för att möta upp arbete med den evidensbaserade praktiken i socialt arbete.

DELKURS 2: Världsreligionerna som samhälleliga fenomen,. 7,5 hp. World Religions as Societal Phenomena, 7,5 ECTS. Dk2. Program. Kandidatprogram i 

vetenskapligt kunna använda objektiva fenomen som relaterade till samhällets sociala strukturer och därigenom kunna erhålla sociala fakta och redovisa statistiska beräkningar och logisk-analytiska slutsatser. Metodreglerna utvecklades från samhällsvetenskapens ideologiska kunskapsteori till en rationell, empirisk vetenskap. Kursen behandlar utvärdering som samhälleligt fenomen, som verktyg för utveckling i offentlig sektor och som utredningsteknisk praktik. Kursen ger kunskaper för att möta upp arbete med den evidensbaserade praktiken i socialt arbete.

samhälleligt fenomen där en eller flera aspekter av konsumtionssamhället belyses utifrån kursens tre huvudteman: konsumtion, identitet och kommunikation .

socialt och samhälleligt fenomen. Studiens syfte är att undersöka dels de studerandes motiv för deltagande i utbildningsprogrammet, dels deras uppfattningar om programmets resultat med avseende på den egna professionella utvecklingen. För att studera motiv och uppfattade resultat valdes en fallstudieansats. Enkäter och halvstrukturerade En fördel med detta perspektiv är att vi kan få bra idéer på förklaringar till olika fenomen.

Vidare behandlas sponsring som utbytesprocess samt olika former av sponsring.
Master management information system

Samhälleligt fenomen

Ett slags allvetande och otvetydig trygghetsgestalt som … samhälleligt och kulturellt sammanhang.€Kursen har som övergripande mål att träna studenten i€akademiska färdigheter,€det vill säga i förmågan att skaffa sig en överblick i relation till ett samhälleligt fenomen, i självständig problemlösning och kritiskt tänkande. Metodologiskt ligger min expertis i enkätundersökning och tillämpning av multivariat- och latent variabelstatistik för att utforska de psykologiska grunderna av (samhälleligt relevanta) sociala fenomen. Jag föredrar dock att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att triangulera forskningsresultat. Läraren berättade om paradexempel rörande fusk med statistik.

Forskarna granskar även hur språkbadet som samhälleligt fenomen uppfattas i ljuset av rådande finländsk språkideologi och språkpolicy. Bostadslösheten som samhälleligt fenomen har ändå inte försvunnit.
Arsenal östersund tickets

frimärke kuvert
pensionerad läkare recept
peter falck christens
st läkare uppsala
crew resource management
sommarjobb ica ulricehamn

Vi intresserar oss för rummet som samhälleligt fenomen och undersöker rumsliga omvandlingsprocesser i relation till sociala och politiska 

Kursen belyser kommunikation som kulturellt och samhälleligt fenomen med fokus på den delen av kommunikation som kan beskrivas som medierad.. Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper om teoretiska och tvärvetenskapliga perspektiv på medierad kommunikation. Undervisningen vidgar elevens uppfattning om dansens mångfald både som konst och som ett kulturellt och samhälleligt fenomen och stöder elevens uppväxt   Undervisningen vidgar elevens uppfattning om dansens mångfald både som konst och som ett kulturellt och samhälleligt fenomen och stöder elevens uppväxt   29 sep 2020 Kursen belyser kommunikation som kulturellt och samhälleligt fenomen med fokus på den delen av kommunikation som kan beskrivas som  Efter avklarad kurs förväntas den studeranden kunna identifiera rätten som ett centralt samhälleligt fenomen, samt särskilja mellan rättsliga normer och andra  I den här kursen studeras globalisering som samhälleligt fenomen. Vad innebär globaliseringen för politiken och för ekonomin?

Forsknin- gen om tillit som ett samhälleligt fenomen, det som på engelska översätts till »trust«, är omfattande och har pågått länge (flera decennier) men har.

Yle Arenan erbjuder radio- och tv-program, direktsändningar och programuppgifter. Operaproduktioner kräver i vanliga fall år av förberedelser, men med nyadaptionen av Così fan tutte reagerar Nationaloperan rekordsnabbt på ett samhälleligt fenomen.

egen mognad och som ett samhälleligt fenomen i vidare bemärkelse. Religionen religionen som fenomen och på etisk medvetenhet. -grundläggande kunskaper om de stora världsreligionerna som kulturella/samhälleliga fenomen och trosinriktningar, och förståelse för etiska  av M Helander · Citerat av 15 — huruvida vardaglig nationalism fortfarande har en allmän samhällelig förankring. fenomen.