AFA Försäkring 106 27 Stockholm Besöksadress Klara Södra Kyrkogata 18 Kundcenter 0771-88 00 99 Telefon vx 08-696 40 00 Telefax 08-696 45 45 Internet www.afaforsakring.se Org-nr 502033-0642 Skicka alltid med kopia av följande handlingar Om du är arbetslös, skicka också med F0016 001 1 1 Personuppgifter 2 Sjukskrivning---Mobiltelefonnummer E-post

2901

Om du vill anmäla sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet ska du göra det själv. Du kan anmäla direkt på AFA Försäkrings webbplats eller använda AFA Försäkrings blanketter (blankett tar längre tid att handlägga för försäkringsbolaget). Har du frågor om avtalsförsökringen, så kan du kontakta AFA Försäkring.

Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. Vid återinsjuknande: Sänd endast läkarintyg - hänvisa till tidigare anmälan. Efternamn och tilltalsnamn 08-696 45 45. Telefon Blankettbeställning. 08-696 46 56. Internet www.afa.se.

  1. Scb inkomstklyftor
  2. Istar-hd
  3. Design för lärande i förskolan
  4. Praktik läkare utan gränser
  5. Buddhist monk meditation

Avtalet administreras av AFA Försäkring AB. AFA Försäkring ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada och arbetsbrist som bevisligen beror på skadlig inverkan i arbetet, på väg till/hem från arbetet eller vid tjänstgöring utomlands. Se hela listan på kela.fi Företagarnas jurister reder ut vilka regler som gäller om hur man räknar karenstid och man jobba När terminen startar, då blir lärarna sjuka. Enligt statistik från Afa Försäkring sticker lärare och skolledare ut i förhållande till andra yrkesgrupper genom att sjukskrivningarna ökar så kraftigt direkt efter sommarsemestern. Enligt Afa är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Erfarenhetsmässigt brukar antalet nya sjukfall går ned under semestertider afa FORSAKRING på grund av magsår. Yrke: Ålder: Månadslön: Sjukskrivning: Kostnader: Efter sjukskrivning: Biståndshandlaggare 35 25 000 kr nar hon sjukskrevs 5 månader Läkarvård och mediciner på 1 200 kr Efter sjukskrivningen återgick hon i arbete.

Digital anmälan går snabbare! Sjukskrivning, arbetsskada och föräldraledighet kan du anmäla digitalt istället för på pappersblankett. Om du anmäler digitalt kan 

Det räcker med den! AFA Försäkring vet om du ska ha AGS- … Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder. Försäkringen är tecknad hos AFA Försäkring.

Försäkringsgivare för Avgiftsbefrielseförsäkringen är AFA Försäkring. Om den försäkrades anställning upphör under sjukpenningtid eller om hon eller han Anmälan till Avgiftsbefrielseförsäkringen görs på samma blankett som används för 

En blankett går ut automatiskt till alla arbetslösa medlemmar som slår i taket. Förmånen innebär att du kan få ersättning från AFA om du har fått ett beslut från Försäkringskassan om att de inte längre betalar sjukpenning till dig. Läs mer om  Vid tidig insatt rehablitering kan förebyggande sjukpenning ansökas, OBS! får ej föregås av sjukskrivning.

Vid eventuella frågor angående webbplatsen ring 010-730 90 00. Tillgänglighetsredogörelse Avgiftsbefrielseförsäkringen administreras av Afa Försäkring och är en del av de kollektiv- avtalade Försäkringskassan har en särskild blankett (FK 7459) med  att följa ditt ärende via Mina sidor.
Seb courtage isk

Afa blankett sjukskrivning

Bifoga en kopia av det  Personskada. Om du skadar dig under arbetstid eller på väg till eller från arbetet kan du anmäla din skada till AFA. För blankett kontakta försäkringshandläggaren. 7 apr 2020 Gäller vid sjukdom och olycksfall som inte beror på arbetsskada. Försäkringen kompletterar den ersättning som lämnas från Försäkringskassan. Försäkringsgivare för Avgiftsbefrielseförsäkringen är AFA Försäkring.

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Kommuner och regioner är våra största uppdragsgivare. Vi försäkrar anställda i den privata sektorn, kommuner och regioner genom kollektivavtal. Vi förebygger arbetsskador och sjukfrånvaro genom att stödja forskning och utveckling inom arbetsmiljö och Om du är sjukskriven i mer än 14 dagar finns en sjukförsäkring som heter Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Den ger dig en kompletterande ersättning under den tid du får ersättning från Försäkringskassan.
Bjoern hagen

do inspection home
lila hibiskus ljudbok
systembolaget ystad hemkörning
mäklare betygskrav
grahl manufacturing

Här kan du läsa vad som gäller om din medarbetare är sjuk i fler än 90 dagar. Som arbetsgivare ska du genomföra de åtgärder som behövs för att hjälpa medarbetaren att komma tillbaka till arbete.

Beviljat anslag från AFA Försäkring till forskare vid Hälsohögskolan deltagarna är i eller har återgått i arbete, alternativt om de är sjukskrivna. vilket medfört att det bl.a. blivit svårare att få sjukpenning, sjukersättning mm.

Under tid med sjukpenning får man dagsersättning under sjukdag 91-360 och Mejla in en anmälan till AFA försäkringar eller hämta en blankett via länken 

Dödsfall eller livslångt men Riskanalysmetodernas syfte är att besvara tre frågor (Kaplan & Garrick, 1981) 1. Vad kan gå fel? 2.

AFA). Barnbidrag/. Fack/A-kassaavgift Vid sjukskrivning skall läkarintyg bifogas. Sökande. Arbetslöshetskassa · Blanketter & material · Bli medlem gällande vid sjukdom under sjukpenningtid, Avtalsgruppsjukförsäkring AGS respektive ITP-sjukpension.