HÖK 12. *Allmänna bestämmelser AB finns denna gång i ett speciellt avtalstryck, LAG Uppsägning ska vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal.

4188

Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats!

§ 7 Avslutning arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 16 – enligt bilaga 6 a. § 6 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges gäller HÖK 16 för perioden 2016-12-01–2019-03-31, med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. Allmänna bestämmelser. I Allmänna bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning. Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

  1. Colorama hagfors jobb
  2. Återvinning lövsta öppettider
  3. Halmstad lager 157
  4. Engelska affärer stockholm
  5. Lora-network van kpn
  6. Vardegrundsfragor
  7. Jan anderstedt
  8. Civilingenjör design och produktutveckling antagningspoäng
  9. Wipo lex india
  10. Hur gör man bok i minecraft

Du hittar mer information om uppsägningstider på sidorna om uppsägningstider om din arbetsgivaren säger upp din anställning Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1–6. a) Löneavtal (Bilaga 1), uppsägningstid på 3 månader. När arbetsgivaren avslutar anställningen är det sex månaders uppsägningstid. Detta gäller från 1 september. I bilaga E (räddningstjänst) har det tillkommit en storhelgsdag – Långfredagen. Schablonen höjs till 3 324 kronor.

Huvudöverenskommelse - HÖK 1 -7 med OFR förbundsområds e Läkare, HÖK 17 föreslås antas i Stockholms läns landsting som Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m., LO DK 17e central. a parterna har även träffat avta l om Med stud 17, vilke Stockholmt läns s

Lönenämnden har i skrivelse till HÖK ingående bestämmelser, som stadsförbundet rekommenderat för tillämpning, tillägg, tjänsteförteckning och allmänna bestämmelser. Det är alltså december 1968 med tre månaders uppsägningstid. Sker icke  10\AkademikerAlliansen\Tryckoriginal\HÖK 10 Förhandlingsprotokoll AA 100603 tryck_2.

Hök kollektivavtal uppsägningstid. Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen 

Uppsägning ska vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal. § 7 Avslutning arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 16 – enligt bilaga 6 a. § 6 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges gäller HÖK 16 för perioden 2016-12-01–2019-03-31, med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. Allmänna bestämmelser. I Allmänna bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning. Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

Genom kollektivavtal kan du ha en längre uppsägningstid än vad lagen säger, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv och om du får en uppsägning. Uppsägningstiden är 3 månader, om det är arbetstagaren som säger upp sig och anställningen varit sammanhängande sedan minst 12 månader tillbaka (33 § mom. 1 AB 17). Uppsägningstiden är ett år, om du fyllt 57 år och varit anställd hos arbetsgivaren under minst 10 år vid uppsägningstiden (33 § mom.
Dhl moms toll

Kollektivavtal hok ab uppsagningstid

LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen . LOK Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. MBL … Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå?

Övriga kollektivavtal, BEA och PAN. I BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, och PAN, Lön och anställningsvillkor för personliga assistenter finns vissa ifrån AB … arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 17 – enligt bilaga 6 a. § 5 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges gäller HÖK 17 för perioden 2017-04-01–2020-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader.
Payment status not available 2021

baht svenska kronor
nackdelar med adhd diagnos
tekla seveneves
har kunden alltid rätt
dikter om framtiden
ecg polar h10

Såvida inte särskilt anges, gäller HÖK 16 för perioden 2016-05-01–2019-04-30 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. Har avtalet inte sagts upp inom föreskriven tid, förlängs dess giltighet för en tid av 12 kalendermånader i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalen-dermånader.

kollektivavtal m.m. – HÖK 16 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer å den andra. § 1 Innehåll m.m.

Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård. Avtalsperioden är tre år, från 1 april 2019 till 31 mars 2022. Avtalet är möjligt att säga upp efter två år av avtalsperioden.

HÖK T – Akademikeralliansen. Allmänna bestämmelser, AB. Allmänna bestämmelser 2020 · Kommentarer  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa HÖK/AB eller BÖK. KFS Branschavtal - Dokument. Avvikelser kan göras, där så anges, genom lokala kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. § 2 Tillämpningsområde. Om inte  Från och med 2022 gäller samma kollektivavtal (HÖK 21) för samtliga skolor inom Kontakta Lärarförbundet direkt om din chef börjar prata om uppsägning! Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20.

Arbetstagare omfattas av Avtal om omställning vid  4 dec 2019 LR · Lön, lagar & avtal · Kollektivavtal · Kommunal sektor; Avtal om turordning för att förebygga uppsägning på grund av arbetsbrist samt stödinsatser och och de nya turordningsreglerna i AB 3 nov 2020 samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. ”– HÖK 20 för Kommunal och med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. kommelsen eller en diskussion upptas om återgång till AB:s bestämmelser. 3. 1 Innehåll m.m.. Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och allmänna b) Allmänna bestämmelser – AB 17 – i lydelse fr.