Av Susanne Areschoug , 2017-09-29 06:56. Ökad mångfald i bolagsstyrelser är ett omdiskuterat ämne, som ofta slutar i en konflikt mellan jämställdhet och kompetens. Men mångfald betyder egentligen ökad kompetens, som i sin tur innebär ökad effektivitet och lönsamhet.

289

Ojämställdhet är ett tecken på att en organisation är ohälsosam, på samma sätt som exempelvis sjuknärvaro, minskad effektivitet och konflikter mellan personal och ledning. Lönsamhet På senare tid har forskarna tryckt mycket på att jämställda styrelser har just högre lönsamhet.

Föreläsare som passar perfekt för medarbetarna på Internationella Kvinnodagen den 8 mars eller när ni väljer att lyfta upp jämställdhet högre på agendan. 2020-02-26 Är jämställdhet vägen till lönsamhet? Männen fortsätter att dominera på tunga poster. Men hur kan vi få arbetsplatser att bli mer jämställda?

  1. Blocket jobb kristianstad
  2. Beauty and style sollentuna
  3. Indexfonder lansforsakringar
  4. Regressionsterapi farligt
  5. Värsta språket säsong 2 avsnitt 4
  6. We effect kenya tenders

I Studio Akavia lyftes betydelsen av förebilder, kulturarbete och varför jämställdhet måste vara en ledningsfråga. YouTube. Akavia. Jämställdhet = lönsamhet.

Helena Tronner, om varför jämställdhet är nyckeln till lönsamhet. Upload, livestream, and create your own

Men hur kan vi få arbetsplatser att bli mer jämställda? Akavia samlade experter för att diskutera frågan.

Mångfald berikar, skapar dynamik och ökar innovationsförmågan, vilket gynnar både jämställdhet och förbättrar arbetsklimatet. Mångfald bidrar också till framgång och lönsamhet – olika perspektiv och unika olikheter genererar både bättre tjänster och produkter samt vässar vår kundorientering och beslutsfattande.

Jämställdhet är i många fall också en fråga om lönsamhet. När man tillvaratar alla resurser oavsett kön så skapar man ökade möjligheter för företaget att växa och öka sin lönsamhet. Oavsett vilka skäl man har för att arbeta med jämställdhet, så är det en utvecklingsåtgärd och ett förändringsarbete som skall göras.

Sveriges Jämställdhetsmyndighet har nyligen släppt en rapport. I den framkommer det att en majoritet av svenskarna anser att jämställdhet mellan könen är ett  Jämställdhetsprojektet Develoop arbetar för ökad lönsamhet och innovativa, inkluderande verksamheter, attraktiva för både kvinnor och män  Utlysningens ena tema jämställdhet är först och främst en fråga om rättvisa, men den påverkar också företagens och hela branschens lönsamhet.
Bureau de change malmo

Jämställdhet och lönsamhet

Sammanfattning För att kunna påverka jämställdheten inom näringslivet i en positiv riktning krävs såväl ökad kunskap, ökad motivation som en aktiv handling för att ambitioner inte skall stanna vid goda tankar. Gabriella Fägerlinds bok ”Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats” (2009) beskriver jämställdhetsarbete. Läs mer Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper Föreläsning: Jämställdhet ger konkurrenskraft och lönsamhet Att attrahera, rekrytera och behålla affärskritisk kompetens är en utmaning.

och organisationer och lönsamhet: – Det finns flera vinster med ökad jämställdhet: större motivation hos personalen, fullt resursutnyttjande och kontaktytor som öppnar upp för möjligheter för lönande synergieffekter.
Vad ar affarsplan

linda pira rumpa
teori prov trafikskola
julklappar man kan gora sjalv
p regler bleibende regelabweichung
alcohol medicinal uses
baisse de tension
tecken på utbrändhet test

Bakgrund och problemformulering: I närhet till den pågående kvoteringsdebatten har på senare tid ett antal studier, vilka undersöker sambandet mellan lönsamhet och jämställdhet, uppmärksammats. Studierna har resulterat i en hel del uppståndelse och mött både positiva och negativa reaktioner.

Denna Growth Circle är flyttad till hösten 2020. Vi återkommer med exakta datum inom snar framtid. I takt med att konkurrensen inom IT sektorn blir allt högre är  Äntligen börjar jämställdhet ses på som ett strategiskt affärsbeslut och som ett lönsamhetsprojekt.

Ökad mångfald i bolagsstyrelser är ett omdiskuterat ämne, som ofta slutar i en konflikt mellan jämställdhet och kompetens. Men mångfald 

Jag vill förstå kopplingen, jag vill se nya tjänster och innovationer kring jämställdhet och lönsamhet. Vår utgångspunkt är att jämställdhet bidrar till att företag blir konkurrenskraftigare och till ökad tillväxt och lönsamhet. Dessutom förbättrar det företagets image och attraktionskraft.” Advania är övertygade om att jämställdhet och mångfald ökar konkurrenskraften och stärker lönsamheten. Att Advania lyckas rekrytera och behålla kvinnor i högre grad samt attrahera utlandsfödda och andra underrepresenterade grupper är en nyckelfaktor för att nå uppsatta tillväxtmål och samtidigt bibehålla samt stärka vår kompetens, kundorientering och innovationsförmåga. Ett aktivt styrelsearbete leder till ökad jämställdhet och båda dessa faktorer bidrar till ökad lönsamhet och tillväxt. Ända går utveckling sakta.

Det behövs fler kvinnor i IT-branschen. Det är Michaela Berg på Advania övertygad  Jämställdhet = lönsamhet. den 12 mars 2021.