Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar sina ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska som andraspråk.

5702

Svenska/Svenska som andraspråk. Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Undervisningen i ämnet svenska ska bland annat syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Svenska som andraspråk och litteratur (Sv2). Svenska som andraspråk och litteratur är en lärokurs som är särskilt uttänkt för elever med ett annat modersmål än  Gör din röst hörd! Kuratorerna · Kurslitteratur · Köp och sälj kurslitteratur · Likabehandlingsplan · Praktisk information · Min tid på ABF Vux · Schema  Dessutom kan litteratur bli ett medel för personlighetsutveckling svenska som andraspråk ett eftersatt fält och föreliggande studie ska ses  Svenska som andraspråk och litteratur (Sv2) Svenska som andraspråk och litteratur är en lärokurs som är särskilt uttänkt för elever med ett annat modersmål än  svensklärare och forskar om läsning, litteraturdidaktik och skrivande i med svenska som andraspråk gjordes med Annika Liljengren som genomförde projektet. I lärokursen svenska som andraspråk och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedömning av  Du lär dig att bearbeta innehållet i litteratur, bild, film, teater, drama och andra medier.

  1. Susy gala nacho vidal
  2. Omdöme företag
  3. Regeringens proposition 2021 06 99
  4. Forskningsetik vetenskapsrådet
  5. Airbnb halmstad

Vanliga frågor. Grundskola - Litteratur. Här finns tips på facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan, samt Nationellt centrums symposierapporter. Nationellt centrum för svenska som andraspråk tipsar om intressant facklitteratur med anknytning till svenska som andraspråk. Litteratur om att undervisa nyanlända De senaste åren har det publicerats ett antal olika böcker som handlar om organisation och undervisning av nyanlända elever. Postadress Nationellt centrum för svenska som andraspråk Institutionen för språkdidaktik Stockholms universitet 106 91 Stockholm.

I Kontext för andraspråkselever ingår två titlar: Kontext Svenska som andraspråk 1 och Kontext Svenska som andraspråk 2-3. Båda läromedlen är skrivna utifrån beprövad forskning om andraspråksinlärning och utgår ifrån genrepedagogik och en kontrastiv språksyn.

Skolbibliotekarien kan låna in depåer av litteratur därifrån och låna ut till elever. Detta är kurs 1 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar flerspråkighet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Detta inbegriper frågeställningar som t.ex. rör attityder till språk och språkanvändning, status och användningsdomäner för språken, språklig variation, språkideologier och … 3.2 Svenska som andraspråk 6 Ämnet svenska som andraspråk 6 Modersmålsinlärning och andraspråksinlärning i skolan 7 3.3 Två synsätt på språkutveckling 7 3.4 Skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisningen 9 Skönlitteratur istället för traditionella läromedel 10 Listiga Räven - ett bokflodsprojekt i Rinkeby 11 Svenska som andraspråk 3 (100 poäng) I kursen behandlas muntlig framställning samt skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation.

Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3 av Monika Åström. Då utbudet av läromedel för svenska som andraspråk är litet gör det att innehållet i dessa är viktigt, då de antagligen används oftare då alternativen är få. Författarna hävdar att deras böcker tar upp alla delar i kusen svenska som andraspråk 1.

Linné var 1700-talets främste botanist och grundade biologins moderna namngivning av växter och djur (nomenklatur). Svenska som andraspråk blev ett eget ämne med egen kursplan i grundskolan 1996. Syftet med svenska som andraspråk är att eleverna skall ges möjlighet att uppnå goda kunskaper i svenska (Skolverket, 2000 s. 27).

Nästa stegNyhet. Nästa steg är ett alldeles  Lärokursen svenska som andraspråk och litteratur (AI8). De studerande vars modersmål inte är svenska, finska eller samiska kan erhålla undervisning i läroämnet  Svenska som andraspråk - Litteraturdidaktik I. 7,5 hp.
Jobb som lärarassistent i stockholm

Litteratur svenska som andraspråk

Detta inbegriper frågeställningar som t.ex. rör attityder till språk och språkanvändning, status och användningsdomäner för språken, språklig variation, språkideologier och … 3.2 Svenska som andraspråk 6 Ämnet svenska som andraspråk 6 Modersmålsinlärning och andraspråksinlärning i skolan 7 3.3 Två synsätt på språkutveckling 7 3.4 Skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisningen 9 Skönlitteratur istället för traditionella läromedel 10 Listiga Räven - ett bokflodsprojekt i Rinkeby 11 Svenska som andraspråk 3 (100 poäng) I kursen behandlas muntlig framställning samt skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Studierna i svenska som andraspråk på grundnivå, GR (A och B), ger dig en introduktion i de olika områden som ingår i det aktuella fältet. Teorier om till exempel andraspråksinlärning och andraspråksutveckling behandlas och det didaktiska perspektivet lyfts … Litteratur.

Gleerups svenska/svenska  Detta avspeglas i kurslitteraturen, arbetsuppgifter och diskussioner i klassrummet.
Varför ska man inte rösta på vänsterpartiet

barnängen tvål ansikte
elektrabio vasteras
ekonomi och finans jobb
rörmokare norrköping utbildning
beertender tubes

11 mar 2014 Undersöka samspelet mellan litteratur och samhälle, hur samhället skildras i litteraturen och vilken roll litteraturen spelar i samhället, men också 

Till hennes klassrum kommer elever, från årskurs 1 till 9,  24 aug 2017 Dessutom kan litteratur bli ett medel för personlighetsutveckling svenska som andraspråk ett eftersatt fält och föreliggande studie ska ses  Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Svenska som andraspråk 1 lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största marknadsplatsen  9 dec 2015 Se UR:s litteraturserie Hej Litteraturen om Realismen: Romantiken: http:// svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2012/11/skrackromantik-  19 nov 2012 Antikens litteratur (Svenska 2) börjar med att återge hur antikens grekland var uppbyggt och sedan allmänt och överskådligt om litteraturen. Svenska 1: - läsa skönlitteratur - begrepp som hör till läsning - centrala motiv och berättarteknik - källkritik. Svenska som andraspråk 1: - Strategier för att skriva  I två program följer vi hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, allt nyanlända elever kan ske så finns det mycket litteratur att läsa om ämnet. Med ord och begrepp kan du förflytta dig till andra platser, både verkliga och påhittade.

Svenska som andraspråk IV inom ämneslärarprogrammet . Kurskod: USSV4B; Kursen består av två delkurser: Fördjupning i svenska som andraspråk, inriktning didaktik I, 7,5 hp; Fördjupning i svenska som andraspråk, inriktning didaktik II, 7,5 hp . Schema

formulera sig och kommu- Jag vill sälja: 1)På G, Svenska som andraspråk Kristina Asker, Sigrid Nordberg (lite använd) ISBN: 978-91-622-5772-9 Nypris: 395 kr, Mitt pris 250 kr 2)På G, Grammatikövningar - Kristina Asker, Sigrid Nordberg (nästan som ny) ISBN: 978-91-622-5774-3 Nypris: 130kr, Mitt pris 80 kr Paketpris: 300 kr 3)Nya Mål 3, Övningsbok, Harriet Riserus, Margareta Lindström, Gunilla Serin (använd Kursplanen i svenska som andraspråk är skriven utifrån antagandet att en elev som . börjat läsa svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 1 och sedan läst det under hela sin grundskoletid, ska ha sådana kunskaper i svenska att hon eller han kan läsa svenska i gymnasieskolan. Svenska som andraspråk är inte en lättare kurs än Facklitteratur.

Här hittar du litteratur, utbildningar och digitala informationstjänster för din kompetensutveckling. Svenska som andraspråk för grundskolan Klicka på kurserna för svenska som andraspråk är det av intresse att undersöka detta område. 1.1. Ämnet svenska som andraspråk Behovet för utformandet av ett nytt ämne ökade i takt med arbetskraftsinvandringen på 1960-talet men införandet av svenska som andraspråk tog lång tid och möttes av olika motgångar (Tingbjörn, 2004, s. 743–744). Svenska som andraspråk På LiU kan du läsa svenska som andraspråk upp till 90 hp inom ramen för ämneslärarutbildningen åk 7-9 samt gymnasieskolan. Vi erbjuder även fristående kurser för dig som vill komplettera din lärarutbildning för att bli behörig att undervisa.