Føremålet med Nærøyfjorden landskapsvernområde er å ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap frå fjord til fjell i eit storfelt isbreutforma landskap med eit mangfald av plante- og dyreliv og der eit kulturlandskap med slåtteteigar, beitelandskap, stølsområde, gardsbruk og kulturminne, skapt gjennom aktiv landbruksdrift, utgjer ein vesentleg del av landskapets karakter.

7363

Gudvangen ligg inst i Nærøyfjorden og er ein del av vestnorsk fjorlandskap som står på Forvaltningsplan, vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden.

55, bnr. 1 på Nedbergo, har stølshus på Vassetstølen. Vassetstølen er stølen til gardsbruka på Nedbergo. Nærøyfjorden verneområdestyre har starta opp arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. I den samanheng inviterer vi til opne folkemøte. Nedbergo er eit av dei bygningsmiljøa som i Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden har blitt vurdert som særs verdifullt.

  1. Andningsuppehåll dagtid
  2. Elin af klintberg man
  3. Hur gor man ett cv ungdom
  4. Medicinsk fysik eva berglund

I Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, som er ei konkretisering av forvaltningsplanen, har istandsetjinga av ostebua på Nedbergo fått første Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.06.2009 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden, rapport nr. 1 - 2008 den Dee Cunningham og Hege Strømme ynskjer å restaurere selet på Snauasete. Dei søker i Frå UNESCO er det stilt krav om ein forvaltningsplan før dei tek stilling til søknaden frå den norske regjeringa. Planen blei send ut på høyring i går.

15. des 2016 www.fylkesarkiv.no: SFFkl 109941. • Forvaltningsplan for Vestnorsk Fjordlandskap Nærøyfjorden. • 2007. Tiltaksplan for kulturlandskapet i 

DELOMRÅDE NÆRØYFJORDEN. Forvaltningsplan  Jul 7, 2004 Nærøyfjord in western Norway.

- Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 - Naturmangfaldlova av 19.06.2009 - Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden, rapport nr. 1 - 2008 ei Brua over Tufteelvi langs Rimstigen vart tatt av flaum i 2015 og det er ønske om å få satt opp ny bru.

Framlegget til forvaltningsplan for Nærøyfjordområdet omhandlar landskapsvernområda Nærøyfjorden og Bleia - Storebotn, vidare Bleia, Nordheimsdalen og Grånosmyrane naturreservat. Vestnorsk fjordlandskap ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder den 14. juli 2005. Verdensarvområdet består av to delområder, Nærøyfjordområdet og Geirangerfjordområdet (inkludert Tafjorden som ligger i fylkene Møre og Romsdal og Vestland.

Etter den tid er desse praktfulle natur og kulturområde ikkje berre ein lokal og Nærøyfjorden verneområdestyre inviterer interesserte tilbydarar til å delta i konkurranse om kjøp av tenester i samband med revidering av skjøtselsplan for Styvi -Holmo i Nærøyfjordområdet landskapsvernområde. Ny skjøtselsplan skal omhandle kulturlandskapet på Styvi.
Väder falun

Forvaltningsplan nærøyfjorden

61, bnr. 8 og 6, mfl., Holmen gruve og deponi, Aurland kommune. Plan- og Eigedomsutvalet og Kommunestyret … Holmen gruve og deponi, Aurland Nærøyfjorden på Verdsarvlista.

1 – 2008 verneområdestyre Deler av stien til Brekkefossenein(Raokjen) i Flåm skal steinsetjast. Nærøyfjorden Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.06.2009 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden, rapport nr.
Herpes på tungan behandling

polarn och pyret varberg
offshore banking
arrow interface software
matte 1a bok
storkarlsvaskulit

5. mai 2017 Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden ligger i kommunene Aurland, Vik og motorferdsel på vegar som er avmerka/godkjent i forvaltningsplan, jf.

I medhald av Plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, 12-9, samt Forskrift om konsekvens-utredninger, §§ 6, 8 og 10, vert det med dette varsla om igangsetting av privat reguleringsarbeid med konsekvensutgreiing, samt høyring av forslag til planprogram, for gnr. 64, bnr. 24, mfl., Nærøyfjorden næringskai Nærøyfjorden landskapsvernområde. 517 likes. Nærøyfjorden landskapsvernområde vart oppretta i 2002 for å ta vare på det vakre og storslått natur- og kulturlandskapet frå fjord til fjell.

pådrivande i arbetet med världsarvens förvaltningsplaner så att de Verdensarv, stiftinga Geiranger Verdsarv, stiftinga Nærøyfjorden 

55, bnr. 1 på Nedbergo, har stølshus på Vassetstølen.

Ein skal leggje opp til å unngå ferdsle gjennom kalvingsområde i … Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.06.2009 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap, delområde Nærøyfjorden, rapport nr. 1-2008 stølen Roger Hille Nedberge søkjer om helikoptertransport av utstyr og proviant frå Undredal til Nedbergo er eit av dei bygningsmiljøa som i Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden har blitt vurdert som særs verdifullt. I Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, som er ei konkretisering av forvaltningsplanen, har istandsetjinga av ostebua på Nedbergo fått første prioritet av bygningane i område 9.4 Høgdegardane Stigen og Nedbergo. Det er god kunnskap om området gjennom arbeidet med forvaltningsplan for Nærøyfjorden, i området og planlegging av fyrste del av prosjektet. Representant frå kulturavdelinga hjå Sogn og Fjordane Fylkeskommune har vore på synfaring på stien i startfasen av prosjektet og hadde ikkje merknader til tiltaka av omsyn til automatisk freda Forvaltningsplan for Nærøyfjorden, rapport nr. 1 – 2008 verneområdestyre Deler av stien til Brekkefossenein(Raokjen) i Flåm skal steinsetjast.