Se hela listan på folkhalsomyndigheten.se

1591

Landstingens viktigaste uppgift är att ansvara för hälsovård och sjukvård. De politiker, som väljs till landstinget, bildar landstingsfullmäktige. Det är de som fattar alla beslut. Det finns också en landstingsstyrelse. Landstingsstyrelsens uppgift är att: lämnar förslag till landstingsfullmäktige.

En viktig uppgift för kommundirektören är därför att skapa den öppenhet i bemötande av massmedia som gäller med utgångspunkt från bl a offentlighetsprincipen. Publicerad: 2020-09-08. Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

  1. Högskoleingenjör eller civilingenjör
  2. Webbkryss får järn bukt med
  3. Hål mellan tänderna
  4. Begära handräckning hos kronofogden
  5. Myway råcksta öppettider
  6. Kvalster norrköping
  7. Eva hotel
  8. Geo coordinates stockholm
  9. Inflationen i sverige
  10. Swedbank älvsjö öppettider

Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier. Länsstyrelsen är en viktig dialogpart för primär- kommunen. Länsstyrelsen har myndighetsuppgifter i förhållande till många näringar och branscher. Den utgör en ”genomförandeor- ganisation” inom staten, t.ex.

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Vid sidan av den politiska organisationen finns en tjänstemannaorganisation som ser till att besluten genomförs.

Publicerad: 2020-09-08. Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

Trots tidsfristerna är det viktigt att begäran om uppgifter avgörs med omsorg och att kommunen värnar om såväl rätten till information som om skyddet för sekretessbelagda uppgifter. Kommunerna tar inte ut någon avgift för att besvara en begäran om uppgifter.

- Skolverksamhet- Socialtjänsten, äldreomsorg, socialbidrag- Barnomsorg, grundskola och gymnasieskola- Plan- och byggfrågor- Hälso- och miljöskydd- Renhållning och avfallshantering- Räddningstjänst- Vatten och avlopp som kommunens främsta informationskanal, har massmedierna en strategisk roll i kontakterna mellan kommunen och medborgarna. En viktig uppgift för kommundirektören är därför att skapa den öppenhet i bemötande av massmedia som gäller med utgångspunkt från bl a offentlighetsprincipen.

Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten. Skatter och utrikesfrågor kan parlamentet inte besluta om. 2. Budgeten.
Lätt yrsel och trött

Vilka är kommunens viktigaste uppgifter

Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd och bolag ska ha ansvar för  16 sep. 2020 — Som anställd i Motala kommun får du jobba med det viktigaste som finns. får du mer inblick i vilka yrken som finns representerade i vår verksamhet.

2015 — Fullmäktige fattar också beslut i alla lagstadgade ärenden som är viktiga för kommunen.
Airbnb halmstad

apoteket stjärnan kvarngatan sunne
tandläkare urban olsson sala
semester kommunal corona
högkänsliga barn sömn
vattenskalle vid demens

4. Vilka mönster kan du se i de val du har gjort i ditt yrkesliv så här långt? Frågor att reflektera över: Vilka är dina mest stimulerande arbetsuppgifter idag? Vilka är dina roligaste arbetsuppgifter genom åren? Vilka arbetsuppgifter ger dig minst stimulans idag? UPPGIFT & g Sida 5/6

Kommunens ansvar.

hur platserna i kommunfullmäktige fördelas mellan partierna. Politikernas uppgift är att styra och det gör man bland annat genom att bestämma vilka nämnder, 

När man arbetar betalar man skatt. Man får inte behålla hela lönen alltså, utan en stor del betalar man som skatt, och en stor del av denna skatt går till kommunen. Statliga bidrag är en annan Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Den politiska ledningen i Karlstads kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 23 ersättare från 7 politiska partier.

I Finland har en kommun över 500​  huvudsakliga uppgifter är utveckling, uppföljning, utvärdering och tillsyn av skol- verksamheten för vilka det anges att den kommunala styrelsen beslutar.