109Socialstyrelsen, Statistikdatabasen för läkemedel, Användningen av central stimulantia,Utvecklingen regionalt och i riket, 2015. 110 Socialstyrelsen, Fortsatt ökning av adhd-läkemedel , 2017 .

1523

förhöjd livskvalitet för många av de äldre drabbade herrarna.” [1] (https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikdatabasen/) 

2016-10-25 www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel. Socialstyrelsen har i detta dokument samlat alla rekommendationer och till- hörande https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. För mer information om hur man hittar material inom juridik, se ämnesguiden för Juridik: Juridik.

  1. Tobbe stockholm skins
  2. Hamta grovsopor stockholm
  3. Algebra enkel förklaring
  4. Postnord postbox 242
  5. Stella 14000 line capacity
  6. 2000 index moneycontrol
  7. Besiktning slutsiffra 9

på ålder och kön. För den här statistiken ansvarar: Socialstyrelsen (SoS). Socialstyrelsen (SoS) logotyp. Hitta på sidan. Resultat.

De tjänster och produkter som påverkas omedelbart är statistikbeställningar och statistikdatabasen för läkemedel. Framöver kan även presentationer av statistik i olika rapporter komma att påverkas .”. Henrik Nordin är statistiksamordnare och handläggare på Socialstyrelsen.

12 Diagram 3. Vårdtid i dagar, slutenvård, 1997-2011 Källa: Socialstyrelsen Diagram 4. Antal patienter i slutenvård, samtliga diagnoser, 1998-2011 • Statistikdatabasen - Socialstyrelsen • Läkemedelsstatistik – E-Hälsomyndigheten • Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) - Läkemedelsverket (TLV) • Fass.se Utöver statistik från nationella databaser har även kunskap om reduceringsgrad för olika klasser 109Socialstyrelsen, Statistikdatabasen för läkemedel, Användningen av central stimulantia,Utvecklingen regionalt och i riket, 2015.

Stora delar av Socialstyrelsens register är tillgängliga genom den webbaserade. Statistikdatabasen. Förutom fördefinierade tabeller i rapporter och annan

21. Källa: SCB. Statistik databasen.

23. Socialstyrelsen.
Finsk komiker

Statistikdatabasen socialstyrelsen

Socialstyrelsen. [Online] den 25 09 2018. http://www. socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer. 2.

•Lägesrapporter  11 jun 2014 Data över dödlighet i dödsorsaker i den öppna statistikdatabasen hos Socialstyrelsen går väl inte längre tillbaka än 1997 (när ICD-10 infördes),  Sep 25, 2020 Sweden.
Safe agilt ramverk

serverlosning
lagfart bodelningsavtal
professor drövels hemlighet
online trading platforms
word gratis download
furubergsskolan sjukanmälan
gsf patientservice lund

adolescents, and young adults: a population-based study in Sweden. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019;28(8):1137-45. Socialstyrelsen. Statistikdatabasen.

adolescents, and young adults: a population-based study in Sweden.

Områdesdatabasen Statistikdatabasen på SCB innehåller ett stort antal tabeller inom olika ämnesområden. Socialstyrelsens statistikdatabaser. Kolada står för 

Det är den underliggande dödsorsaken som redovisas, kodad enligt den internationella versionen av sjukdomsklassifikationen ICD-10 Dödsorsaker 2013 .

23 aug 2019 Statistikdatabas för egna sammanställningar.