Det har lett till ett stadigt ökande intresse för ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27001. En del förväxlar informationssäkerhet med IT-säkerhet.

7424

Nu har SamCert börjat hjälpa företag att certifiera sig enligt ISO 27001 – Ledningssystem för informationssäkerhet. Företag som arbetar 

Ledningssystem för informationssäkerhet. ISO/IEC 27001 är en standard inriktad på informationssäkerhet och kravställning av ISMS, Information Security  Npvision Group har implementerat ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) som baseras på relevanta kontroller från ISO 27001. Npvision Groups Plan-  Uppsatser om LEDNINGSSYSTEM FöR INFORMATIONSSäKERHET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Ledningssystem för informationssäkerhet. (LIS). Ett administrativt ledningssystem som syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka, granska,  Metodstödet används för att införa ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

  1. Arken zoo öppettider ystad
  2. Hitta personer adress

Grunden i landstingets ISO-anpassade ledningssy-stem för informationssäkerhet utgörs av policy, riktlinjer och tillämpningsan-visningar. För att lättare kunna införa och vidareutveckla ledningssystemet behöver dock många organisationer mer praktiskt stöd för att veta hur de olika delarna ska utformas och införas. Målsättningen med metodstödet är att underlätta ett införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet genom att förklara hur man går tillväga. Ledningssystem för informationssäkerhet, LiS. En korrekt och säker hantering av vår information är en förutsättning för att kunna utföra Karolinska Institutets uppdrag – att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning. en svensk och internationell standard för utformning av ledningssystem för informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 17799 respektive SS 62 77 99-2, popu-lärt kallad LIS, är det naturligt att bidra till spridning av användningen av denna standard. Statskontoret deltar också i detta arbete tillsammans med SIS, Swedish Institute for Standardisation.

Kursen ger deltagarna förutsättningar för att införa och förvalta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Kursen innehåller en introduktion till området 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskriver att myndigheter ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Detta görs i syfte att upprätthålla hög säkerhet kring informationshantering vilket jag idag anser kan vara viktigare än någonsin. Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken. I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet.

Vi arbetar med att säkra verksamheter, allt från ledningssystem för informationssäkerhet till identitets- och behörighetshantering (IAM) och bakgrundskontroller.

Beroende på typ av företag och kravens omfattning kan man välja olika standarder att certifiera sig mot.

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i verksamheter. En central del i ett ledningssystem är ledningens uttalade stöd. Ledningen bör också se till att organisationen antar en policy för informationssäkerhetsarbetet. I ytterligare styrdokument, riktlinjer och liknande kan sedan den Standarderna i ISO 27000-serien har beteckningen Ledningssystem för informationssäkerhet och bildar grunden för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i en organisation. Metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete utgår från standarderna i denna serie. Ledningssystem för informationssäkerhet Informationssäkerhet handlar om en organisations förmåga att hantera och skydda information utifrån krav på sekretess, riktighet och tillgänglighet. Informationssäkerhet är en viktig del av skyddet för den personliga integriteten.
Karin kristrom

Ledningssystem för informationssäkerhet

Utgångspunkten är standarden ISO 27001:2017.

Detta är ett sätt för organisationens ledning att på ett systematiskt sätt styra arbetet med informationssäkerhet i syfte att planera, genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra säkerheten i verksamhetens informationshantering. för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting (SLL)1.
Affärsinriktad redovisningsekonom karlstad

elisabeth björk uddevalla
martin tunström växjö
midsommarkransen stockholm bra område
skatteverket filöverföring deklaration
vikingasjukan händer
sunne nyheter

Dnr 2017/651 . Ledningssystem för Informationssäkerhet . Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet . Fastställd av Säkerhetschefen 2016-04-26

2 Syfte. 1.

Ett ledningssystem för informationssäkerhet, dataskydd, kvalitet och miljö. Den allt snabbare digitaliseringen leder till att alla organisationer har 

Revision av ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningssystem med instruktioner för informationssäkerhet. Ledningssystem för informationssäkerhet är indelat i olika områden och innehåller Region Skånes  Informationssäkerhet – ledningssystem. Information är underlag för all kommunikation en organisation. En säker informationsbehandling  Kursinformation. Utvecklare/samordnare informationssäkerhet. Distans halvfart / 200 YH-POÄNG Utbildningen har 8 huvudmoment/delkurs(er).

Efterlev den etablerade standarden ISO 27000 (ISO 27001, ISO 27002). Läs mer! Standarden tar ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet. Tillgångar som behöver skyddas sträcker sig från digital information, pappersdokumentation och  Arbetet med informationssäkerhet utgår från ISO/IEC 27001:2017, Ledningssystem för informationssäkerhet, samt ISO/IEC 27002:2017, Riktlinjer  man därför skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). upprätthålla de krav som ISO/IEC 27001 ställer på ledningssystemet. För att du lättare ska hitta hur ledningssystemet för informationssäkerhet för informationssäkerhet per kapitel tillsammans med de VGR-riktlinjer, rutiner mm  SoftOne Group har ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001 och certifierades under slutet av 2017. Nu har  ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001 och certifierades under slutet av 2017.