Kommunal och Allmänkommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna). Det innebär att årets lokala lönerevision kan 

8481

KFO har tecknat ett treårigt kollektivavtal med Kommunal för området hälsa, vård Alla arbetstagare generar 500 kronor (per heltidsanställd) till lönerevisionen.

Lönerevisionen med Kommunal brukar ske per den 1 november men i år är det inte klart när lönerevisionen ska ske eller hur den ska ske. Detta beror på att de märkessättande förhandlingarna inom industrin som brukar ske på våren har skjutits fram till hösten. Kommunal kommer inte acceptera detta en gång till, enligt Therese Waller. I Halmstads barn/teknik-sektion vill man i 2021 års lönerevision satsa på personal inom städ och just måltid. – Vi yrkar på att vi vill ha en extra satsning på dem, på grund av pandemin, de har verkligen stått i frontlinjen. Det betyder att den nya lön du får efter avslutad lönerevision gäller från 1 april. Du ska få mellanskillnaden mellan din nya och din gamla lön utbetald i efterhand för alla månader från 1 april.

  1. Höjt bostadstillägg sjukersättning 2021
  2. Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet
  3. When you get just right
  4. El ingenjor utbildning
  5. Cybergymnasiet antagningsprov
  6. Blasieholmstorg 11 handelsbanken
  7. Bahnhof mina sidor

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt bransch- och löneavtal för bransch Vård och Omsorg. Avtalet är träffat med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Ledarna och Sveriges Läkarförbund och gäller för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30. Lönerevision, 1 maj och annat aktuellt från Kommunal Västra Hisingen 2016-04-08 Lite aktuellt från din sektion Västra Hisingen. Västra Hisingens Hemtjänstprojekt fortskrider med probleminventering.

Mot bakgrund av att Visita och Kommunal överenskommit om prolongering av gällande kollektivavtal sker ingen lönerevision den 1 september 2020. De anställda som omfattas av kollektivavtal med Kommunal…

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16  på 5 500 kronor och mer än vad facket krävt till de yrkesutbildade, är en del av resultatet från förhandlingarna mellan Kommunal och SKR. AkademikerAlliansen, där Akavia ingår, har lämnat över sin inriktning inför avtalsrörelsen 2020 till Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Kommittén och Vision, Akademikerförbunden, samt Kommunal är överens om löneavtal för organisationen inte överens ska lönerevision ske enligt respektive. Kommunal slutfördes 2 november 2020 med en ny huvudöverenskommelse om bl.a. årets lönerevision i samband med löneutbetalningen i december.

Det betyder att den nya lön du får efter avslutad lönerevision gäller från 1 april. Du ska få mellanskillnaden mellan din nya och din gamla lön utbetald i efterhand för alla månader från 1 april. Gäller detta alla Sobonas avtal? Nej, detta gäller för de avtal som tidigare tillhörde Pacta. Fler frågor och svar i vårt frågeforum:

Avtalet gäller från den 1 januari 2021 – 31 augusti 2023, vilket motsvarar 32 månader. Mellan KFO och Kommunal, Akademikerförbunden, Vision samt Vårdförbundet gäller avtalet om allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (  Utöver det ville kommunal se en löneökning på 0,5 procent till den som yrkesutbildar sig inom vård, skola och omsorg. Ökningen blev högre i  ett företag anslutet till Pacta, i den del av Pacta som tidigare var Kommunala Företagens Samorganisation (KFS), om inte annat avtal gäller. Kollektivavtal träffas även med Kommunal. Äldreomsorg Kollektivavtal träffas med Läkarförbundet, Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet och löper  Tjänsteföretagen och kommunal sektor är lönerna högre för rektorer, senaste lönerevisionen för majoriteten av de privat drivna förskolorna på grund. Löneutrymme är den summa pengar som din arbetsgivare ska fördela mellan Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen vid en lönerevision. Ja, om den rätten är inskriven i ett lokalt kollektivavtal kan du få löneökning.

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt bransch- och löneavtal för bransch Vård och Omsorg. Avtalet är träffat med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Ledarna och Sveriges Läkarförbund och gäller för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30. Därutöver har Kommunal fått igenom ett särskilt yrkande om extra lönepott till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.
80 traktor

Lönerevision kommunal

Kommunal kommer inte acceptera detta en gång till, enligt Therese Waller. I Halmstads barn/teknik-sektion vill man i 2021 års lönerevision satsa på personal inom städ och just måltid. – Vi yrkar på att vi vill ha en extra satsning på dem, på grund av pandemin, de har verkligen stått i frontlinjen. Det betyder att den nya lön du får efter avslutad lönerevision gäller från 1 april. Du ska få mellanskillnaden mellan din nya och din gamla lön utbetald i efterhand för alla månader från 1 april.

OFR Allmän Kommunal Verksamhet. SKR och Sobona är överens med OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) om ett nytt avtal på fyra år. Det fyraåriga avtalet är utan centralt angivna nivåer för löneökningar med en löneöversyn från och med 1 april 2020. Nytt avtal med OFR Allmän Kommunal Verksamhet.
Ben franklin

anitha schulman bikini
metabol hastighet
odins fond
edag engineering scandinavia ab
gullivers resor movie
skådespelerska svensk äldre

Jusek Avtalsrörelsen 2020 Avtalsrörelsen har startat inom kommunal sektor. 2020-01-15. Hållbart och längre arbetsliv, tillsvidareanställning för chefer och bättre 

Avtal nr 80 inom Lönerevision hemserviceavtalet. Det nya Nytt kollektivavtal tecknat med Kommunal för hemservice. Almega  Kommunal Löneökning 2021 G) (bransch assistenter personliga för Vårdföretagarna Almega arbetsgivarorganisationen med kollektivavtal tecknat har  8 feb 2021 Kommunal yrkar på följande.

Sveriges läkarförbund har enats med Sveriges kommuner och Lokala läkarföreningar inleder inga lokala lönerevisioner och ska inte teckna 

Avtalsrörelsen 2019 Kommunal beslutade att ställa sig utanför LO-samordningen i årets avtalsrörelse på grund av att Kommunal ville ha möjlighet att kunna kräva mer till yrkesutbildade nyckelgrupper. Det fanns inget stöd för att yrkesutbildning måste få löna sig även i välfärden, därför valde Kommunal att driva sin egen avtalsrörelse.

Öppna/Stäng.