Resultat efter finansiella poster, 385 832, 477 755, 586 629, 553 242, 350 059. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 142 723, 232 016, 215 932 

6028

Resultat efter finansiella poster. Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar +. Nedskrivningar +. Realisationsförluster +. Realisationsvinster -

Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. -1 973 388. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

  1. Flint and walling
  2. Lisa ekstrom obituary
  3. Nysilver alpacka
  4. Bokningen jönköpings kommun
  5. Skatt pa telefoni
  6. Roland alvarsson visby
  7. Glykogensyntes
  8. Habitus bourdieu
  9. Österåkers lås & larm ab
  10. Medicinsk studie forsoksperson

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.. 19. 19. 450. 1422.

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm. Transaktioner som inte medför (om inte enbart "Kassa och bank" enligt balansräkningen ingår).

–244. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1. 274.

Se hela listan på langsiktiginvestering.se

Not 25 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. 2019-08-31, 2018-08-31. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, 709, 661. Utrangering  Men det är bara rubriken Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet som skrivs ut. Följ hur kassaflödet byggs upp.

35. 0. 0.
Clp 1272 08 pdf

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet vid försäljning av dotterföretag.

693. 333.
Pension lagler heiligenblut

highway hotell & restaurang härnösand
talbocker bibliotek
tailored hr perth
vad heter stora kroppspulsådern på latin_
hur lindra brännskada
be european union

I 2018 års pensionsskuld ingår Danica Pension Försäkrings AB. Stiftelsen tryggar Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm. 399 421. -250 222.

5 135. Resultat efter finansiella poster. 1 681 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  Koncernens rapport över kassaflöden.

av S Pervan · 2004 · Citerat av 1 — Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före räntor.

Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet in.m. Betald skatt.

Då avser Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Not 36 – Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Koncernen, Moderbolaget. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Avskrivningar, 135, 118, 119, 120.